LEADER 2007-2013

Dokumenty dotyczące wyboru operacji w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w latach 2009-2015 w ramach PROW na lata 2007-2013

 

 Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

 Nabór VIII – lista operacji wybranych – Małe projekty

Nabór VIII – lista operacji niewybranych – Małe projekty

Nabór VII – lista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór VII – lista operacji niewybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór VI – lista operacji wybranych – Małe projekty

Nabór VI – lista operacji niewybranych – Małe projekty

Nabór V – lista operacji wybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór V – lista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór V – lista operacji wybranych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór V – lista operacji wybranych – Małe projekty

Nabór V – lista operacji niewybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór V – lista operacji niewybranych – Małe projekty

Nabór IV – lista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór IV – lista operacji wybranych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór IV – lista operacji wybranych – Małe projekty

Nabór IV – lista operacji niewybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór IV – lista operacji niewybranych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór IV -lista operacji niewybranych – Małe projekty

Nabór III – lista operacji wybranych – Małe projekty

Nabór III – lista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór III – lista operacji wybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór III – lista operacji niewybranych – Małe projekty

Nabór II – lista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór II – lista operacji wybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór II – lista operacji wybranych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór II – lista operacji wybranych – Male projekty

Nabór I – lista operacji wybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór I – lista operacji wybranych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór I – lista operacji wybranych – Małe projekty

Nabór I – lista operacji niewybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór I – lista operacji niewybranych – Małe projekty

 

Listy operacji ocenionych – procedura odwoławcza:

Nabór I – formularz odwołania – do edycji

Nabór I – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór I – lista operacji ocenionych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór I – lista operacji ocenionych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór II – formularz odwołania edytowalny

Nabór II – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór II – lista operacji ocenionych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór II – lista operacji ocenionych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór II – lista operacji ocenionych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór III – formularz odwołania do edycji

Nabór III – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór III – lista operacji ocenionych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór III – lista operacji ocenionych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór IV – formularz odwołania do edycji

Nabór IV – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór IV – lista operacji ocenionych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór IV – lista operacji ocenionych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór V – formularz odwołania do edycji

Nabór V – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór V – lista operacji ocenionych – Odnowa i rozwój wsi

Nabór V – lista operacji ocenionych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nabór V – lista operacji ocenionych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór VI – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór VII – lista operacji ocenionych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nabór VI i VII – formularz odwołania do edycji

Nabór VIII – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór VIII – lista operacji ocenionych – Małe projekty

Nabór VIII – formularz odwołania do edycji

 

Ogłoszenia o naborach:

 Ogłoszenie o naborze VIII_ Małe Projekty_27.06-10.07.2014

Ogłoszenie o naborze VII_Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw_11-28.02.14

Ogłoszenie o naborze VI_Małe projekty_nabór tematyczny_06.02-07.03.14

Ogłoszenie o naborze V (wtorek, 12 marca 2013, 14.14)

Ogłoszenie o naborze IV (wtorek, 08 maja 2012 1205)

Ogłoszenie o naborze III (środa, 21 września 2011 21.12)

Ogłoszenie o naborze II (poniedziałek, 25 października 2010 10.17)

ogłoszenie o naborze I (środa, 02 lutego 2010 22.42)

 

Dodaj komentarz