Konferencja Sieć Szlaków Greenways „Dziedzictwo Wschodu” – 30.06.2015 r.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką szlaków rowerowych Lubelszczyzny na konferencję dotyczącą sieci szlaków rowerowych pod marką Greenways „Dziedzictwo Wschodu”.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowych prac nad stworzeniem sieci szlaków rowerowych na terenie Lubelszczyzny.

Miejsce konferencji: Hotel FORUM w Lublinie

Termin konferencji: 30 czerwca 2015r.

Moderator Konferencji: Dorota Sawa – Prezes Lubelskiej Unii Pozarządowej „Dziedzictwo Wschodu”

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników/serwis kawowy

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników/wystąpienia gości

10.15 – 10.45 Lubelska Unia Pozarządowa szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Dorota Sawa – Prezes Lubelskiej Unii Pozarządowej „Dziedzictwo Wschodu”)

10.45 – 11.15 Sieć szlaków Greenways „Dziedzictwo Wschodu” w Województwie Lubelskim
(Piotr Duma – Prezes LGD „Dolina Giełczwi”)

11.15 – 11.30 Serwis kawowy

11.30 – 12.10 Szlak Green Velo jako oś rozwoju turystyki rowerowej województwa lubelskiego (Jacek Zdrojewski – Konsultant ds. produktu Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo)

12.10 – 12.40 Zielone Szlaki Greenways – sposób na rozwój lokalnej gospodarki na obszarach wiejskich (Zbigniew Pacholik – Prezes Stowarzyszenia Greenways Polska)

12.40 – 13.00 Tworzenie i zarządzanie sieciowym produktem turystycznym na przykładzie Baśniowego Szlaku na Suwalszczyźnie (Renata Zakrzewska – Członek Zarządu Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej)

13.15 Obiad

 

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja” mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Zapraszamy do współpracy:
– gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,
– zarządców atrakcji turystycznych,
– centra informacji turystycznej,
– operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.
położonych w tzw. „korytarzu” szlaku Green Velo, (tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku).

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
W celu uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zostanie opublikowany na stronie szlaku http://greenvelo.pl/pl najpóźniej w dniu 15 czerwca 2015 r.

Nabór obiektów „przyjaznych rowerzystom” będzie trwał od 15 czerwca do 15 lipca br.

W formularzu tym wskazać należy, jakie kryteria „przyjazności” pod kątem turystów rowerowych spełnia Państwa obiekt oraz podać danych adresowe i podstawowe informacje o Państwa ofercie.
Zgłoszenie będzie zweryfikowane w lipcu br. przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji.
Zgłoszone i zatwierdzone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która od 31 lipca będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl, oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach „przyjaznych rowerzystom” w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych spotkaniach informacyjno-promocyjnych, które odbędą się w 15 miejscowościach na szlaku Green Velo w terminie od 15 do 26 czerwca br.

Najbliżej w okolicy obędą się spotkania w :

  • Białej Podlaskiej – 23.06.2015 r. godz. 11:00 – 13:00, Hotel Skala, ul. Artyleryjska 1, 22-500 Biała Podlaska
  • Chełmie – 24.06.2015 r., godz. 11:00-13:00, Hotel Duet, ul. Hrubieszowska 54a, 22-100 Chełm

Planując uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić swoje przybycie na adres e-mail: mpr@greenvelo.pl najpóźniej na 1 dzień przed datą spotkania.

Na spotkaniach tych omówiony będzie szczegółowo regulamin naboru, sposób wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz procedura naboru.

Osoba do kontaktu: Magdalena Szalla tel. 665 340006, Kamila Górecka tel. 665 340 005.

Załączniki:

1_OGLOSZENIE

2_regulamin

3_zaproszenie_harmonogram

4_Greenvelo w Lubelskim

banner_MPR Zal_1_3a_piktogram_1

Głosujemy na Dąb Bolko w konkursie na Drzewo Roku 2015!

Najstarsze drzewo LGD – Dąb Bolko –  uczestniczy w konkursie organizowanym przez Klub „GAJA” na Drzewo Roku 2015.

Do tegorocznej edycji konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja nadesłanych zostało 115 zgłoszeń ze wszystkich województw w Polsce. W finałowej szesnastce znalazło się: osiem dębów, jodła, sosna, platan, wierzba, dwa jesiony, grab oraz jabłoń. Jednym z szesnastu drzew finałowych jest Dąb Bolko! O tym, które drzewo zdobędzie tytuł Drzewa Roku 2015, zadecydują swoimi głosami internauci.

Głosujemy przez cały czerwiec. Każdy może oddać tylko jeden głos, warto więc poszukać zwolenników dla swojego faworyta. Zapraszamy do głosowania!

http://www.drzeworoku.pl/

Instrukcja jak zagłosować: Po przejściu na stronę konkursu podaną w linku powyżej należy wybrać miniaturkę Dębu Bolko (drugą od lewej w pierwszym wierszu), a następnie na powiększonym zdjęciu dębu kliknąć w ikonkę „GŁOSUJ”. Następnie zaakceptować regulamin konkursu, podać swoje imię i adres e-mail, po czym przejść na swoją skrzynkę e-mailową, otworzyć wiadomość od organizatora konkursu i kliknąć w link aktywujący oddany głos. 2 minuty i głos oddany!

Zachęcamy do głosowania na Dąb Bolko!

drzewo_roku_5_edycja

 

Lubelskie Forum Inicjatych Pozarządowych – 19-20.06.2015 r. w Lublinie

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza na LUBELSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH, które odbędzie się w dniach  19-20 czerwca 2015 r. (piątek, sobota) w Centrum Wystawienniczym-Konferencyjno Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11.

W ramach powyższego wydarzenia odbędą się:

1. Konferencja (19 czerwca 2015 r.)

2. Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych (20 czerwca 2015r.)

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.flop.lublin.pl

 

Kolejny „Mały Projekt” zrealizowany – plac zabaw w Susznie

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Włodawa zakończyło realizację projektu którego efektem jest nowy plac zabaw w miejscowości Suszno.

Projekt został wybrany do dofinansowania w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w 2014 r.

Przedsięwzięcie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Małe Projekty”.

 

Diagnoza grup wykluczonych z udziałem ekspertów – wspólnie tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016-2020

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w biurze LGD miał miejsce zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej gmin wiejskich Włodawa, Hanna, Stary Brus, Wyryki, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. Spotkanie mało na celu zdiagnozowanie kategorii grup wykluczonych społecznie i defaworyzowanych w kontekście dostępu do rynku pracy na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Wywiad został przeprowadzony przez profesjonalnego moderatora przy wsparciu pracowników biura. Wiedza, sugestie i propozycje jakie  zostały przekazane przez przedstawicieli OPS i PUP będą stanowiły podstawę do sformułowania odpowiednich działań i form wsparcia dla diagnozowanych grup defaworyzowanych, które znajdą zapis w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za doświadczenie, którym zechcieli się podzielić oraz za czas poświęcony na udział w wywiadzie.

Targi Agrotravel w Kielcach – fotogaleria

W dniach 10-12 kwietnia 2015 r. przedstawiciele LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wzięli udział w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL 2015” w Kielcach, podczas których promowano walory turystyczno – przyrodnicze, dziedzictwo historyczno – kulturowe oraz ofertę rekreacyjno – wypoczynkową Gminy Włodawa, Hańsk, Stary Brus, Ruda-Huta, Powiatu Włodawskiego oraz Miasta Włodawa. Za przekazane materiały informacyjno – promocyjne serdecznie dziękujemy Gminom oraz lokalnym przedsiębiorcom. Podczas targów dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych, a także aktywne formy wypoczynkowe, takie jak spływy kajakowe, ujeżdżalnie koni, szlaki rowerowe i piesze.  Szczególnym powodzeniem cieszyły się wyroby z lnu, mydła naturalne oraz miody z pasieki przekazane przez lokalnych przedsiębiorców z obszaru LGD.

Targi zostały zorganizowane i sfinansowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji o targach znajduje się tutaj:
http://lubelskie.ksow.pl/news/entry/6551-sukces-na-targach-agrotrawel-w-kielcach.html

IMG_3471IMG_3506 - Kopia IMG_3510 - Kopia IMG_3587 - Kopia IMG_3603 IMG_3668 IMG_5168 - Kopia - Kopia IMG_5192

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc2015

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę, w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zarząd oraz pracownicy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 31.03.2015 r. godz.13.00″

W imieniu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Okunince.
Planowany porządek obrad:

1.    Powitanie członków.

2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za rok 2014.

5.    Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za rok 2014.

6.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2014.

7.    Omówienie stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

8.    Przedstawienie perspektywy funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w tzw. okresie przejściowym.

9.    Podjęcie Uchwał:

•    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

•    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z wykonania obowiązków w roku 2014

•    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2014 rok

10.    Dyskusja i wolne wnioski

11.    Zamknięcie obrad

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania, zgodnie z par.17 ust. 5 Statutu, ustala się na godz. 13:10.
Proszę o niezawodną obecność.